Vloeistofdichte vloer

 

Ons warehouse is voorzien van een vloeistofdichte vloer, hierdoor is het warehouse geschikt voor opslag van milieubelastende stoffen.

 

Deze vloeistofdichte voorziening bezit over kwaliteitswaarborg ISO 17020 bodembeheer SIKB.